Kinderfysiotherapie - Kinderteam Groesbeek

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Kinderfysiotherapie

Disciplines
Fysio024

De kinderfysiotherapeut van Fysio024 richt zich op de begeleiding van kinderen van 0 tot 18 jaar met problemen in de motorische ontwikkeling. Onze kinderfysiotherapeut heeft de Master Opleiding Kinderfysiotherapie afgerond bij Avansplus in Breda. Dit een 4-jarige specialisatie na de reguliere opleiding fysiotherapie. Daarnaast mag zij zich sinds 2008 ook sensorisch integratietherapeut noemen. 

Kinderfysiotherapie:
De basis voor het bewegen wordt op jonge leeftijd gelegd. Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Dit gaat meestal goed en bijna ongemerkt. Maar, als een kind in de sensomotorische ontwikkeling een achterstand of een aandoening heeft, is het heel goed mogelijk dat het zich daardoor ook op andere gebieden minder goed gaat ontwikkelen.
Denk hierbij aan spel, sport en contact met leeftijdgenoten in de groep.
Vaak is een kortdurende ondersteuning al voldoende om de natuurlijke motorische ontwikkeling te stimuleren. In sommige gevallen hebben deze kinderen juist meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen of zij moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk verder te leven.

Kinderfysiotherapeutische behandelingen kunnen zowel individueel als in een groepje plaatsvinden. Daarnaast kan er ook gekozen worden om een duo-behandeling uit te voeren met b.v. de logopedie.
Het is van groot belang vroegtijdig te starten met de juiste zorg, zodat het kind zich optimaal kan ontwikkelen en weer “lekker in zijn vel” zit.

Indicaties Kinderfysiotherapie:

Baby’s (0 tot 2 jaar):
De behandelingen van baby’s worden in het algemeen aan huis gegeven, binnen de veilige omgeving van het kind. Centraal staan in de behandelingen hantering- en houdingsadviezen.
Ouderinstructie is dan ook zeer belangrijk in de behandelingen. De adviezen kunnen direct in de eigen situatie worden toegepast.

o De baby is erg slap of voelt juist gespannen aan.
o De baby overstrekt zich veel.
o Er is sprake van een voorkeurshouding van het hoofdje, al dan niet gepaard gaande met een afplatting van de schedel (plagiocephalie).
o De baby is onrustig en huilt veel of is juist te rustig.
o Bijzondere voortbewegingvormen zoals billenschuiven, wanneer dit een belemmering vormt voor een vertraagde motorische ontwikkeling, zoals bijvoorbeeld moeite met los gaan lopen.
o De baby wil niet op de buik liggen en er begint een achterstand te ontstaan in de ontwikkeling in de buikligging.
o Orthopedische problemen, zoals aangeboren klompvoetjes.
o Neurologische problemen (Erbse parese, hersenbeschadiging, spina bifida).
o Prematurieteit, dysmaturiteit.
o Aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden (bijv. syndroom van Down).


Peuters (2 tot 4 jaar):
In deze periode kan een achterstand in de (motorische) ontwikkeling duidelijker worden.
Het kind kan moeite hebben met lopen, rennen, springen, klimmen en klauteren. Een afwijkende stand van de voeten of benen, veel struikelen of vallen en alleen maar op de tenen lopen kunnen reden zijn om advies te vragen bij een kinderfysiotherapeut.

o Een vertraagde of afwijkende motorische ontwikkeling.
o Meer dan gemiddeld struikelen of vallen.
o Een afwijkend looppatroon, bijvoorbeeld tenenloop.
o Angstig zijn bij op- en afstappen of bij het klimmen of klauteren.
o Neuromusculaire aandoeningen.


Kinderen in de basisschoolleeftijd (4-12 jaar):
In de basisschoolleeftijd is de motoriek een belangrijk onderdeel van het sociale gebeuren op school, met vriendjes en leeftijdsgenootjes.
De omgeving heeft een belangrijke signalerende functie (leerkrachten, ouders). Het kan zijn dat het kind op het schoolplein en tijdens de gymnastiekles niet goed mee kan doen met bewegingspelletjes. Het kind kan zich daar door terugtrekken of faalangstig gedrag vertonen.

o Houdingsafwijkingen.
o Ademhalingsproblemen.
o Problemen met de prikkelverwerking.
o Motorische mijlpalen laat bereiken, moeite hebben met het leren hinkelen, huppelen, fietsen of zwemmen.
o Veelvuldig vallen.
o Vaak dingen omstoten of laten vallen.
o Niet stil kunnen zitten.
o Problemen met het leren schrijven;
Een slechte schrijfmotoriek, problemen met het schrijftempo.
o Orthopedische problemen.
o Blessures.

Jongeren (12 tot 18 jaar):
In de periode van de groeispurt en de puberteit vinden er veel lichamelijke veranderingen plaats.
Houdingsafwijkingen komen in deze periode vaker voor. Hoofdpijnklachten, nek- en rugklachten kunnen voorkomen. Daarnaast kunnen er tijdens het sporten sneller relatieve overbelasting klachten optreden. (knieklachten, enkelklachten).

Indien er vragen zijn over de mogelijkheden van de kinderfysiotherapie kunt u altijd contact opnemen met de praktijk.

Sensorische Informatieverwerking

Onze zintuiglijke waarnemingen (ruiken, proeven, horen, zien en voelen/aanraken) gebruiken we dagelijks om te zorgen dat we adequaat reageren op onze omgeving. Deze zintuigen moeten correct samenwerken om geen problemen te ervaren.

Bij een probleem met de sensorische informatieverwerking, komen zintuiglijke prikkels sterker of juist zwakker door. Kinderen reageren hier dan vaak sterk op middels afwijkend gedrag.
Problemen uiten zich vaak op heel veel verschillende manieren. Voorbeelden hiervan zijn:
- Aanraking kan als vervelend worden ervaren.
- Handen op de oren houden bij geluid.
- Een kind draait graag rondjes op een stoel of schommel.
- Behoefte om zich terug te trekken.
- Eet alleen voedsel met bepaalde smaken.

Om te bepalen wat de problemen zijn, wordt er uitgebreid onderzoek gedaan. Vervolgens wordt er een zintuiglijk activiteiten programma voor het kind opgesteld. Dit wordt samen met de ouders, school en therapeuten in de praktijk toegepast.
Hierdoor leren de kinderen beter te reageren op de zintuiglijke prikkels uit de omgeving.

Aangesloten bij NSSI
Verwijzing of niet?
De kinderfysiotherapeut kan zonder verwijzing worden bezocht, om middels een screening te laten beoordelen of de klachten fysiotherapeutisch behandeld kunnen worden. We beginnen met een inventarisatie van de hulpvraag en kijken of er geen contra-indicaties zijn, daarna volgt het fysiotherapeutisch onderzoek.

Vergoeding:
Kinderfysiotherapie wordt per indicatie 18x vergoed vanuit de basisverzekering, daarna gaat dit, indien aanwezig, via de aanvullende verzekering. Ook zijn er een aantal diagnoses en situaties waarbij de kinderfysiotherapie een chronische indicatie is. Er is dan wel een verwijzing van de specialist nodig.

Fysio024 is een fysiotherapiepraktijk met meerder specialisaties. Hieronder staan de specialisaties waarvoor u bij ons terecht kunt:
- Fysiotherapie
- Sportfysiotherapie
- Kinderfysiotherapie
- Geriatriefysiotherapie
- Dry Needling
- B-E-St Therapie
- COPD
- Claudicatio Netwerk
- Valpreventie
- FysioFitness

 
Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu