Logopedie - Kinderteam Groesbeek

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Logopedie

Disciplines
Logopediepraktijk Roost/Hermsen is een allround logopediepraktijk met verschillende vestigingen in Lingewaard, Waalsprong, Nijmegen en Groesbeek. Als eerste praktijk van Oost-Nederland behaalden wij de Vrijwillige Kwaliteitstoets Logopedie.
U kunt bij ons terecht voor onderzoek, diagnostiek en behandeling bij problemen met taal, spraak, stem, gehoor en slikken.
- Eet- en drinkproblemen bij (jonge) kinderen – preverbale logopedie
- Taalontwikkelingsstoornissen bij kinderen (TOS)
- Lees- en spellingsproblemen - dyslexie
- Articulatiestoornissen
- Afwijkende mondgewoonten

Preverbale logopedie
Preverbale logopedie is nodig wanneer zich problemen voordoen in
de ontwikkeling van eten en drinken. Wij helpen bij eet- en drinkproblemen bij kinderen van 0 tot 2 jaar. Wanneer bijvoorbeeld drinken uit fles of beker, de overgang naar vast voedsel of kauwen lastig gaat biedt preverbale logopedie uitkomst.

Taalontwikkelingsstoornissen
Een taalontwikkelingsstoornis is een stoornis in het leren van de moedertaal.
Sommige kinderen zijn laat met het leren praten. Ze beginnen bijvoorbeeld pas op driejarige leeftijd met het praten in zinnen. Er is dan sprake van een vertraagde taalontwikkeling. Bij andere kinderen verloopt de taalontwikkeling anders dan bij de meeste leeftijdgenootjes. Er zijn kinderen die goed begrijpen wat er gezegd wordt, maar ook moeite hebben met het verwoorden van hetgeen ze willen vertellen. Dan is er sprake van een afwijkende taalontwikkeling. Problemen met praten kunnen grote gevolgen hebben als ze niet worden onderkend. Als een kind dingen niet goed begrijpt of zich niet goed duidelijk kan maken, kan dat leiden tot misverstanden in de communicatie, vaak met frustraties tot gevolg. Die frustraties kunnen zich uiten in agressief of juist teruggetrokken gedrag. Een stoornis in de vroege taalontwikkeling kan op de basisschool ook leiden tot lees-en spellingsproblemen. En omdat taal ook een belangrijke rol speelt bij het denken kunnen taalproblemen leiden tot leerproblemen of leerachterstanden. Bij kinderen met taalproblemen kunnen ook motorische problemen voorkomen.

Dyslexie
Officieel wordt dyslexie in Nederland aangeduid als: "Een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau."
Hardnekkigheid is een belangrijk kenmerk van dyslexie, niet alleen bij het leren lezen en spellen, maar ook bij het snel en vlot kunnen lezen.
Uit onderzoek is gebleken dat kinderen met een vertraagde spraak/taalontwikkeling en dyslectische ouders een groot risico lopen ook dyslexie te ontwikkelen.
Al in de kleuterperiode kunnen er signalen zijn die aanleiding geven om een kind in de gaten te houden: een algemeen zwak taalniveau, moeite met het onthouden van versjes en rijmpjes, moeite met het aanleren van willekeurige afspraken (links-rechts, de kleuren). In het aanvankelijk leesproces blijft het kind lang hangen in het spellend lezen en worden regelmatig letters omgedraaid. Ook heeft het kind moeite met aandacht voor verbale informatie en het inprenten van reeksen (tafels). Verderop in het leesproces blijft het kind spellend of radend lezen. Het struikelt over woorden of laat woorden of delen van woorden weg. Deze kinderen hebben vaak een hekel aan hardop lezen.

Articulatiestoornissen
Bij articulatiestoornissen worden door het kind bepaalde klanken of klankcombinaties niet goed uitgesproken. Je spreekt pas van een articulatiestoornis als een kind afwijkingen vertoont in zijn articulatie in vergelijking met leeftijdgenootjes. Er bestaan verschillende soorten
articulatieproblemen:
- Het weglaten van één of meerdere spraakklanken. (bv. fiets = ies,ster = ter)
- Het vervangen van spraakklanken of spraakklankcombinaties. (bv. koe=toe)
- De spraak klinkt nasaal: Er zijn te weinig neusklanken. Het lijkt of het kind
verkouden is(mama=baba) of er ontsnapt veel lucht door de neus. Je hoort
snurkende geluiden. (vaak bij /s/)
- Een spraakklank wordt verkeerd uitgesproken. Een goed voorbeeld hiervan is het uitspreken van de /s/ of /t/ tussen de tanden (interdentaliteit). Dit komt ook bij volwassenen voor.
Articulatiestoornissen kunnen mogelijk het gevolg zijn van gehoorproblemen, organische afwijkingen, neurologische problemen, afwijkend mondgedrag, afwijkende mondmotoriek, een vertraagde spraakontwikkeling, maar ook door onvoldoende spraakaanbod uit de omgeving. Ten gevolge van een articulatiestoornis kan een kind moeilijker te verstaan zijn.

Afwijkende mondgewoonten
Afwijkende mondgewoonten kunnen zijn:
- Duim-, speen-en vingerzuigen
- Open mondgedrag
- Habitueel mondademen
- Afwijkende tongligging in rust
- Afwijkend kauwen
- Nagelbijten
- Foutieve lipgewoonten zoals liplikken en lipzuigen.

Deze vormen van afwijkend mondgedrag leiden vaak tot afwijkend slikken. Er is kans op incorrect articuleren (bijvoorbeeld slissen), een afwijkende groei van de kaak, tanden en kiezen, een verhoogde kans op oorproblemen en terugkerende infecties in de keel of van de amandelen.

Verwijzing of niet?
Logopedie is direct toegankelijk, dit betekent dat men in principe zonder verwijzing naar de logopedist kan. Het is echter afhankelijk van de zorgverzekeraar of dit wel of niet vergoed wordt. Voor onderzoek, diagnostiek en behandeling is daarom toch vaak een verwijzing van een arts nodig.

Vergoeding
Logopedie zit in het basispakket van de zorgverzekeraar. De kosten voor behandeling van 0-18 jarigen worden volledig vergoed. Volwassenen dienen rekening te houden met eigen risico. Afspraken hierover staan in de polisvoorwaarden.
Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars.

 
Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu