Pedagogische Begeleiding - Kinderteam Groesbeek

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Pedagogische Begeleiding

Disciplines
HIP (Hulp in Praktijk) biedt pedagogische begeleiding in de regio Groesbeek. Het gaat daarbij om begeleiding van kinderen en jong volwassenen in de breedste zin van het woord. HIP geeft antwoord op opvoedingsvragen van ouders en verzorgers. HIP levert maatwerk bij een beperking of een gedragsprobleem waarbij sprake kan zijn van psychosociale problematiek. Bovendien zorgt HIP voor hulp aan huis waar dat nodig en gewenst is en hanteert HIP flexibele werktijden om het contact ook voor werkende ouders haalbaar te maken. Want in goed overleg is er heel veel mogelijk.

Hoe werkt het?
De regie ligt bij het individu waarbij vervolgens samen naar de antwoorden worden gezocht. Bij HIP wordt uitgegaan van mogelijkheden en worden kwaliteiten centraal gezet. HIP werkt vanuit een laagdrempelige en toegankelijke sfeer zodat de pedagogische begeleiding zorgt voor een veilig en vertrouwd gevoel.

Hulp bij opvoeding
Het kan voorkomen dat je als ouder samen met je partner in een negatieve spiraal bent geraakt over de opvoeding van je zoon en/of dochter. Denk hierbij aan kleine dingen die je graag anders zou willen zien, zoals het beter leren luisteren, minder ruzie maken tijdens een spelletje of het eeuwige tijdrekken tijdens het naar bed gaan.

Bestaat een perfecte opvoeding?
Nee! Een perfecte opvoeding bestaat niet, wel de zo goed mogelijke. Een goede opvoeding kan bestaan wat jij als ouder graag overdraagt, en dat probeer je aan te passen op maat van je kind.

Hulp bij een beperking
HIP biedt ondersteuning en begeleiding bij mensen met een beperking. Dit kan gaan om allerlei belemmeringen van uiteenlopende aard met psychosociale problematiek, zowel bij een lichamelijke als verstandelijke beperking.

Wat zijn psychosociale problemen?
Psychosociale problemen zijn emotionele-, gedrags- en sociale problemen. Dit houdt o.a. in: teruggetrokkenheid, onderhouden van sociale contacten, onrustig of angstig gedrag.

Uitgangspunt
Een belangrijk uitgangspunt van HIP is inzetten op het herstellen ofwel wegnemen van belemmeringen waardoor een persoon niet stagneert in de ontwikkeling.

Advies, coördinatie en maatje
Advies
HIP heeft de kennis in huis voor het aanreiken van advies aan beroepsopvoeders of aan ouders. Een specifiek onderdeel is pedagogisch adviseren. Hierbij wordt specifiek gekeken naar de rol van de opvoeder waarvan het doel is het bevorderen van de opvoedingscompetenties van de ouders.Coördinatie
Wanneer er binnen een gezin een complexe zorgvraag is waarbij veel zorgverleners zijn betrokken, kan het voorkomen dat het overzicht voor ouders moeilijk te overzien is. Voor deze ondersteuning kan HIP ook benaderd worden.

HIP als maatje
Een maatje is er voor mensen die gedurende een periode een coach of mentor nodig hebben. Bij HIP wordt dit een (professioneel) maatje genoemd. HIP als maatje is er voor mensen die een helpende hand nodig hebben bij activiteiten in het dagelijks leven, die voornamelijk te maken hebben met het doorbreken van sociaal isolement.

Trainingen van HIP
Psycho-educatie voor mensen met autisme
‘Ik ben speciaal’ is een methode waarmee HIP werkt bij kinderen, jongeren of volwassenen met autisme. Het doel is om personen met autisme zelfkennis bij te brengen, kennis van (het eigen) autisme en hoe ermee om te gaan. ‘Ik ben speciaal’ wordt op maat aangeboden waarbij heel veel ruimte is voor eigen inbreng en ontwikkeling.

Sociale vaardigheden
HIP werkt met een methode waarbij spelenderwijs het aanleren van sociale vaardigheden, goede manieren, opkomen voor jezelf en omgaan met pesten en plagen in spelvorm centraal staan. Een leuke maar vooral een effectieve en leerzame methode voor kinderen.

Scheiding
Voor kinderen is een scheiding een heftige periode, er verandert veel voor ze. Het veilige ‘(t)huis’ dat ze hadden, heeft niet meer diezelfde betekenis. Veel voorkomend is dat kinderen in meerdere huizen slapen omdat papa en mama apart wonen. HIP werkt met een spel waarbij kinderen spelenderwijs én zonder druk leren praten over de nieuwe situatie.

Contact
Wilt u meer weten over HIP Pedagogische begeleiding, heeft u een vraag of wilt u een kennismakingsgesprek? Bel of mail vrijblijvend voor een afspraak.

Gratis eerste gesprek
Het eerste gesprek van een half uur is altijd gratis. In dit gesprek komt uw zorgvraag aan bod en kijken we op welke manier deze vraag beantwoord kan worden.

Vergoeding
De kosten van de begeleiding worden (deels) door de zorgverzekeraars vergoed. Op de website, www.de-nfg.nl, staat een overzicht van de zorgverzekeraars die deze kosten vergoeden.

 
Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu