Psychologische Begeleiding - Kinderteam Groesbeek

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Psychologische Begeleiding

Disciplines
OPM richt zich binnen het Kinderteam op vragen rondom de ontwikkeling en opvoeding van (jonge) kinderen en jongeren.
In samenspraak met ouders en in nauwe samenwerking met andere zorgdisciplines binnen het Kinderteam wordt een screenend psychologisch onderzoek of een kortdurende psychologische begeleiding opgestart voor kinderen en jongeren met uiteenlopende klachten. Hierdoor kan de begeleiding optimaal worden afgestemd op het kind en zijn of haar ouders. Daarnaast kunnen ouders ondersteuning krijgen in de opvoeding van hun kind. Daarin wordt nauw samengewerkt met Hip Pedagogische Begeleiding.

Na de aanmelding wordt met ouders contact opgenomen om een afspraak te maken voor een intakegesprek. De klachten en de hulpvraag worden in kaart gebracht en er wordt waar mogelijk een (voorlopige) werkdiagnose gesteld en een behandelplan opgesteld. Ook kan nader onderzoek geboden worden.

Per 1 januari 2015 valt de zorg aan kinderen/jeugdigen tot 18 jaar onder de nieuwe Jeugdwet. Dit betekent dat deze zorg niet langer onder de zorg van de zorgverzekeraars valt, maar onder die van de gemeenten. Dit geldt ook voor Generalistische Basis GGZ als zorg voor Ernstige Enkelvoudige Dyslexie. Om in aanmerking te komen voor vergoeding moet voldaan worden aan de criteria voor de Generalistische Basis GGZ of Ernstige Enkelvoudige Dyslexie.

Generalistische Basis GGZ
De huisarts kan doorverwijzen indien er sprake is van psychologische problemen waarbij er een vermoeden is van een (DSM IV-)stoornis. Binnen de generalistische basiszorg zijn er mogelijkheden voor onderzoek en behandeling bij emotionele problemen zoals angst, depressieve klachten en problemen in aandacht en concentratie. Om zich aan te melden, hebben ouders wel een verwijzing nodig. Dit kan een verwijzing van een huisarts zijn, maar ook een verwijzing van bijvoorbeeld het sociale wijkteamcentrum. Er moet ingeschat worden wat nodig is en voor welke vorm van hulp (in het kader van de Generalistische Basis GGZ) doorverwezen moet worden. Er kan pas een afspraak maken als er een verwijsformulier voor handen is. De volgende zaken dienen in het verwijsformulier te worden vermeld:
• NAW gegevens van de verwijzer en de AGB-code van de verwijzer
• NAW gegevens van de cliënt en geboortedatum
• de datum van verwijzing moet voor de datum van de eerste afspraak liggen
• uitspraak van een vermoeden van een DSM-IV diagnose
• klachtenbeeld, reden van verwijzing, relevante voorgeschiedenis
• verwijzing naar GB GGZ, met daarbij de inschatting van het bijbehorende zorgproduct (kort - middel - intensief)

 
Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu